PCland.hu

1135 Budapest, Jász utca 71. H-P: 10-18h

info@pcland.hu tel.:06-21-3813980 fax:06-1-700-20-30

WWW.PCLAND.HU

Kedves Megrendelő!

Ha az összes megrendelt terméke mellett a -beérkezett- mezőben IGEN-t lát, akkor termékei beérkeztek, és átvehetőek, vagy kiadhatóak a futárnak!

Futárral, vagy Pick-Pack pontra csak akkor tudjuk a megrendelt árut kiküldeni, ha Önnel, vagy megbízottjával ezt telefonon előzetesen egyeztettük !

Ha ennek ellenére még nem hívtuk Önt (bolti átvétel esetén is telefonálunk, ha minden termék átvehető), vagy telefonján egy Önnek ismeretlen számról lát nem fogadott hívást, akkor nyugodtan hívjon fel minket, szívesen leellenőrizzük, hogy áll a rendelése.

Előfordulhat, hogy a visszaigazolásban IGEN/IGEN/NEM szerepel – vagyis, hogy még nem érkezett be - , de munkatársunk korábban telefonon (vagy honlapunk a vásárláskor) azt ígérte, hogy X napon az átvehető lesz, vagy küldjük önnek, akkor két eset lehetséges:

1. Jelen levél a napnak még abban a szakában készült, amikor az áru még nem jött meg, de tudjuk, hogy az Önnek ígért időpőntig meg fogjuk kapni, tehát vállalásunk teljesíthető.

2. A vállalásunktól eltér? teljesítési határidőt telefonon, vagy ezen email termék melletti „üzenet” rovatában jelezzük, amennyiben felmerül.

Az Ön megrendelésének azonosítója: 425787

Rendelési adatok:

név: Próba-tesz Kft, Próba János

cím: 1193 Budapest Klapka utca 22.

telefonszám: 0670 123 4567

Átvétel és fizetés módja: Készpénz (bolti átvétel)

szállítási cím / átvételi pont: 1135 Budapest Jász utca 71.

Megrendelés tételei:

termék/szolg. rend. menny. bruttó összeg felvettük rendszerünkbe beszállítónk visszaigazolta beérkezett üzenet
86082 - Canon PG-512 fekete 1 db 5.893,- Ft igen igen nem  
Összesen: 5.893,- Ft

Ha a termék mellett több napon keresztül azt látja: "beszállítónk NEM igazolta vissza"-akkor a termékre még várni kell.

Az üzenet mezőben igyekszünk arról tájékoztatni Önt, hogy mikorra várható a termék.

Amennyiben beszállítónk még nem az összes termékét igazolta vissza, akkor –alapesetben - a visszaigazolt termékeket sem szállítjuk be.

Kérnénk, amennyiben a beszállítónk által már visszaigazolt termékek részszállítását kéri, akkor azt jelen levélre válaszolva tegye meg.

Ezen esetben várnánk rendelkezését arról is, hogy a fennmaradó termékeket továbbra is rendelésben tartja-e - azaz megvárja, és később külön átveszi -, vagy választ helyette más terméket, esetleg lemondja azt (azokat).

Megrendelés tételeinek leírásai:

termék/szolg. leírás
86082 - Canon PG-512 fekete - Használható a következő nyomtatókhoz: Canon PIXMA iP2700 Canon PIXMA MP240 Canon PIXMA MP250 Canon PIXMA MP252 Canon PIXMA MP260 Canon PIXMA MP270 Canon PIXMA MP280 Canon PIXMA MP480 Canon PIXMA MP490 Canon PIXMA MP495 Canon PIXMA MX320 Canon PIXMA MX330 Canon PIXMA MX340 Canon PIXMA MX350 Canon PIXMA MX360 Canon PIXMA MX410 Canon PIXMA MX420 A tintapatron kapacitása: 15.00 ml(kb. 401 oldal) Szín: fekete
   

Panaszkezelés:


Amennyiben a vásárlás során bármilyen problémája, panasza lenne, azt a következő módokon hozhatja tudomásunkra:
1. Emailben, a következő címekre írt elektronikus levélben: reklamacio@pcland.hu, garancia@pcland.hu, info@pcland.hu
2. Postai levélben, a 1135, Budapest, Jász utca 71. Pcland Online Kft. címre küldve. (Lehetőség szerint ajánlott levélben adja fel, hogy biztosan megkapjuk!)
3. Telefaxon: 06-1-700-20-30 számunkon.
4. Személyesen, nyitvatartási időben, a 1135, Budapest, Jász utca 71. címen található üzletünkben.
5. Telefonon: 06-21-381-3980; 06-21-381-3981, 06-21-381-3977 számainkon, nyitvatartási időben.
Emailben, faxon, vagy postai levélben érkezett panaszát a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképpen a jogszabályban előírt 30 napon belül kivizsgáljuk, érdemben megválaszoljuk és amennyiben panaszát nem tartjuk jogosnak, álláspontunkat meg is indokoljuk.
A személyesen, vagy telefonon közölt panaszt megkíséreljük azonnal kivizsgálni és amennyiben az nem orvosolható azonnal, arról jegyzőkönyvet veszünk fel, majd 30 napon belül érdemben megválaszoljuk.

Jogérvényesítés, vitarendezés, reklamáció:

Amennyiben termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, vagy ügyintézésünkkel kapcsolatban olyan problémája van, melyet cégünkkel közvetlenül nem sikerül az önnek megfelelő módon megoldani, lehetősége van a vevő székhelye szerint illetékes Bírósághoz, vagy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető testülethez fordulni. Az eljárás ingyenes. A testület pontos neve és elérhetőségei a következők:

http://www.bekeltet.hu/6-Elerhetoseg

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Iratleadási időpontok:
hétfő: 8.30-16.30
kedd: 8.30-16.30
szerda: 8.30-16.30
csütörtök: 8.30-18.00
péntek: 8.30-13.30

Tanácsadási időpontok:
hétfő: 12.30-16.30
szerda: 12.30-16.30

Rendelés lemondása, 14 napos elállás:

Rendelését a lemondas@pcland.hu emailcímen mondhatja le.
Online vásárlás esetén Önt, amennyiben, mint vásárló, a PTK szerint FOGYASZTÓnak minősül, megilleti a 14 napos elállás joga a következő kormányrendelet alapján.
Az elállást nem kell megindokolni.
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (Pcland Online Kft. 1135 Budapest Jász Utca 71. tel: 06-21/381-39-80 fax: 06-1/700-20-30 elektronikus levélcím: info@pcland.hu).

Elállási nyilatkozat minta

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a Pcland Online Kft székhelyére. (1135, Budapest, Jász utca 71.)
Elállás esetén a termék telephelyünkre (1135 Budapest, Jász utca 71.) történő visszaszállításának költsége az ügyfelet terheli.
Segítségükre futárt tudunk küldeni aktuális kiszállítási tarifánkon.
Sérült, hiányos terméket nem veszünk vissza.
Ha ön nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választja, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget nem vagyunk kötelesek megtéríteni.
Ha ön szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Pcland Online Kft. ésszerű költségeit.
Elállás esetén a Pcland Online Kft. követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek - ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és az gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.
Visszavásárláskor a megvásárolt termékek ellenértékét az eredeti fizetési módnak megfelelően (a bejelentéstől számított maximum 14 napon belül) rendezzük.

Mikor nem állhat el a fogyasztó a vásárlástól?

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 29. paragrafusa alapján a többi között a következő esetekben nem élhet a fogyasztó az elállás jogával:
a) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
c) Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
e) Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
h) Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. (2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, (garancia):

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Pcland Online Kft hibás teljesítése esetén a Pcland Online Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Pcland Online Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Pcland Online Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Pcland Online Kft. adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap, de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Pcland Online Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pcland Online Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor) alapján a Pcland Online Kft jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Mikor mentesül a Pcland Online Kft. a jótállási kötelezettsége alól?
A Pcland Online Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Cégünk a számla mellé jótállási jegyet állit ki az esetben, ha a termék nem rendelkezik a hazai márkaképviselet által kiállított jótállási jeggyel - tehát minden, a vonatkozó jogszabályok szerint tartós fogyasztási cikknek minősülő termékhez adunk jótállási jegyet.
Ennek ellenőrzése a vásárló feladata is.
A jótállás a jótállási jegy és a számla elvesztése esetén nem érvényesíthető! A kettő közül legalább az egyik megléte szükséges az ügyintézéshez.
Sok esetben lehetőség van a jótállási jegy pótlására, 1270 Ft pótdíj ellenében.
A jótállás a jótállási jegyen feltüntetett cég szervizében érvényesíthető, tehát gyártói jótállási jegy esetén az azon feltüntetett módon (és helyen) kell intézkedni, PClandos jótállási jegy esetén telephelyünkön (1135 Budapest Jász utca 71.) érvényesíthető. A termék visszaszállítása az ügyfelet terheli (10 kg alatt, tömegközlekedésen szállítható, nem fix bekötésű termék esetén), segítségül futárt tudunk küldeni aktuális kiszállítási tarifánkon.
A termék szervizbe történő eljuttatása 10 kg alatt, tömegközlekedésen szállítható, nem fix bekötésű termék esetén a vásárlót terheli, kivéve, ha a gyártó, vagy forgalmazó azt kifejezetten vállalja.


Figyelem! A Pcland Online Kft által összeszerelt gépek jótállása csak az egyes alkatrészek jótállásáig terjed!
A hibás alkatrész megkeresését (bevizsgálás) csak a gépen futó szoftverek legalitásának igazolása és a bruttó 1.905,- Ft (1.500Ft+ 27% ÁFA)/ megkezdett félóra bevizsgálási díj befizetése után vállaljuk!

Az átvételtől számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén termékcsere illeti meg a vásárlót,amennyiben átvételtől számított 3 munkanapon belül jelzi a meghibásodás tényét.
Cégünk a hibás és behozott terméket bevizsgálja, bevizsgáltatja, hiba esetén a javítást-cserét a törvényes határidőn belül elvégzi. Amennyiben a termék mégsem hibás, erről szükség esetén szakvéleményt állítunk ki.
Külső fizikai sérülés esetén a terméket nem vesszük át.
Ha termék üzemeltetése nem a termékleírásban szereplő paramétereken történik (pl. tuningolás), úgy a vásárló felel az ebből fakadó meghibásodásért.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, azonban természetesen mindent megteszünk, hogy minden, a működésünket érintő jogszabályt a legteljesebb mértékben, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva alkalmazzunk.

PCland automatikus állapotjelentés
2015-01-25

Gratulálunk!

500 Ft kedvezményt kaptál, amit minimum 10.000 Ft-os vásárlás során tudsz felhasználni!

A nyereményjátékkal kapcsolatban bővebb információt, ide kattintva olvashatsz!